راههای تماس با ما...

021-91690994
021915194882

info@paydarsanat.com


تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان 18 متری قائم، خیابان قائم 4​ پلاک 24

آدرس کارخانه ما

تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان 18 متری قائم، خیابان قائم 4