دانلود بروشور

اگر به کمک نیاز دارید با ما تماس بگیرید

02176767676

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی (Heat Exchanger) سیستمی است که برای انتقال حرارت از یک محیط به محیط دیگر در فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود. این دستگاه قادر است حرارت را از یک ماده به ماده دیگر (معمولاً سیالات) منتقل کند، به طوری که دمای یک سیال افزایش یابد و دمای سیال دیگر کاهش یابد.

مبدل حرارتی تشکیل شده است از یک سری لوله‌ها یا کانال‌هایی که در آنها سیال گرم و سرد جریان دارند. سیال گرم و سرد از طریق جداره مبدل حرارتی جریان می‌یابند، در حالی که جریان‌ها از یکدیگر جدا هستند تا تبادل حرارت اتفاق بیفتد. این جداره معمولاً از جنس فلزی یا مواد دیگری که خواص حرارتی مناسب دارند، ساخته می‌شود.

مبدل حرارتی
مبدل حرارتی

برخی از کاربردهای رایج مبدل های حرارتی

مزایای استفاده از مبدل حرارتی شامل افزایش کارایی انرژی، کاهش هزینه‌های انرژی، کنترل دقیق دما و حرارت، کاهش ضایعات حرارتی و افزایش بهره‌وری فرآیند است.