دانلود بروشور

اگر به کمک نیاز دارید با ما تماس بگیرید

02176767676

ممبران و پرشر وسل

ممبران‌ها در سیستم‌های تصفیه آب پیشرفته استفاده می‌شوند. ممبران‌ها، غشاهای نیمه نفوذپذیری هستند که در فرآیند تصفیه آب استفاده می‌شوند. این غشاها اجازه عبور آب و برخی مواد محلول در آب را می‌دهند، در حالی که ذرات معلق، املاح، و آلودگی‌ها را به طور مؤثری حبس می‌کنند و جدا می‌کنند.

در سیستم‌های تصفیه آب پیست، ممبران‌های RO (معکوس اسمز) به طور معمول استفاده می‌شوند. این ممبران‌ها امکان عبور آب تمیز و خالص را فراهم می‌کنند، در حالی که املاح، مواد آلی، و ذرات معلق را از آب جدا می‌کنند. ممبران‌های RO بر اساس اصل اسمز معکوس عمل می‌کنند و با استفاده از فشار بالا، آب را از طریق غشا عبور می‌دهند و آلودگی‌ها را بازدار می‌کنند.

استفاده از ممبران‌ها در سیستم‌های تصفیه آب پیست معمولاً منجر به تولید آب تمیز و خالص با کیفیت بالا می‌شود. این آب می‌تواند برای مصارف مختلف مانند آب آشامیدنی، استفاده در صنایع، و سایر نیازهای آبی مناسب باشد.